[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

กำหนดส่งข้อมุล จ.1 ร.1 จ.3 ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 59

กำหนดส่งข้อมูล จ.1 ร.1 จ.3

ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 59

ส่งเล่ม พร้อม File (ข้อมูล นักเรียน ทำใน Excel) ส่งกลุ่ม 10 มิ.ย. 59
ส่งเล่มอย่างเดียว พศจ. และ กองพุทธศาสนศึกษา 10 มิ.ย.59

แบบฟอร์ม จ.1 ร.1 , จ.3

Dowoload

 

โปรแกรม e-citizen, Eis

กำหนดส่ง กลุ่ม 30 มิถุนายน 2559

กรองข้อมูลให้สมบูรณ์ 100 %

   โปรแกรม e-citizen  Download  
   คู่มือโปรแกรม e-citizen  Download  
   คู่มือโปรปกรม EIS  Download  
   คู่มือโปรแกรม WAC1  Download  
   คู่มือ SchoolSID  Download  
   การกำหนดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเลขประจำตัวนักเรียน 8 หลัก  Download  

โรงเรียนที่ยังไม่ได้โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อจัดกิจกรรม

ประจำปีของกลุ่ม

ที่

โรงเรียน

จำนวนเงิน

ปีงบประมาณ

1 อภัยอริยศึกษา 3,350 2558
2 วัดพระบาทอุดม 1,770 2559
3 วัดแม่ริมวิทยา 16,500 2558
4 พระชัยยะวงศาพัฒนา 6,060 2559
5   วัดทุ่งหัวช้าง  1,110  2559
6 ธีรราชมหามุนี 1,050 2559
       
       
 

รวม

29,840

ข้อมูล ณ 27/6/59

  

หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา

ปรับปรุง  วันที่ 25 มีนาคม 2559

ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

1 ปก-คำนำ-สารบัญ-หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ-พ.ศ.๒๕๕๘ .pdf
2

หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

วิชาภาษาบาลี

วิชาพุทธประวัติ

วิชา ธรรมะ

วิชา วินัย

.zip
3  ครงสร้างหลักสูตร 2559  .zip
     

 

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

บทความ