[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ สนง.กลุ่ม ที่เดียว

เอกสารประกอบการนำเสนอ

(ฉบับร่าง)

พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา พ.ศ....

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการยกร่าง

พรบ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ************************************

กำหนดการจัดส่ง GPA 6 ภาคเรียน
      แจ้งทุกโรงเรียนที่มีนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนให้จัดส่งข้อมูล GPA6 ภาคเรียน

1. วันที่ 31 มี.ค. 58 โรงเรียนส่งข้อมูลให้กลุ่มฯ

     -  แผ่นบันทึกข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน   1  แผ่น

     -  แบบ ศธ 01  6 ภาคเรียน จำนวน 2 แผ่น (เซ็นให้ครบ)

2. วันที่ 20 เม.ย. 58 กลุ่มส่ง กองพุทธศาสนศึกษา
3. วันที่ 20 พ.ค. 58 กองพุทธศาสนศึกษา ส่งตรวจหลอมรวมข้อมูลส่งกระทรวงฯ
หมายเหตุ ให้ทุกโรงเรียนต้องอนุมัติจบการศึกษาภายในวันที่ 31 มีนาคม 58

*********

แจ้งทุกโรงเรียน

สามารถมาติดต่อรับเข็ม สมเด็จพระเทพฯ ได้ที่สำนักงานกลุ่ม

โรงเรียนละ 2 เข็ม ๆ ละ 300 บาท

รายการที่โรงเรียน

จะต้องสนับสนุนการระดมทุน

(โหลดรายละเอียด)

หนังสือแจ้ง เรื่องการระดมทุน

พร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร

โรงเรียนที่ส่งเงินเข้ากองทุนจัดกิจกรรมกลุ่มแล้ว

ที่

โรงเรียน

1

2

3

4

5

อภัยอริยศึกษา 24/11+14/1 (2,500+3,350) คงเหลือ 3,350 บาท

หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 27/11/57 (5,000) คงเหลือ 16,500 บาท

วัดพระธาตุห้าดวง 16/1(3,000+3,000) คงเหลือ 8,100 บาท

 เชตุพนศึกษา 26/12/57 (20,000) คงเหลือ 35,000 บาท

 พระชัยยะวงศาพัฒนา 13/1/58 (5,000) คงเหลือ 15,200 บาท 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง

1. ร.ร.วัดแม่ริมวิทยา (31,500)

16/02/58: 10.10

 

  

ประชาสัมพันธ์

18 / ก.ย. / 2557 : ฝากประชาสัมพันธ์
โครงการบริจาคหนังสือเรียน
บริษัท แม็คเกอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา แก่โรงเรียน (ดูรายละเอียดข้างใน) สอบถามเพิ่มเติม คุณพรณิชา วงศ์คำมา 081-7161638
11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา