[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

แจ้งช่วงนี้เว๊ปมีการปรับปรุง ท่านที่ต้องการข้อมูลโปรดโหลดเก็บไว้ก่อน ๆ ที่จะโหลดไม่ได้

การอบรมโปรแกรม e-citizen, Eis, Gpa

ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2559

ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   หนังสือนำ แบบตอบรับ ตารางอบรม  Download ส่งภายใน 29/2/59
   คู่มือโปรแกรม e-citizen  Download  
   คู่มือโปรปกรม EIS  Download  
   คู่มือโปรแกรม WAC1  Download  
   คู่มือ SchoolSID  Download  
       

โรงเรียนที่ยังไม่ได้โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อจัดกิจกรรม

ประจำปีของกลุ่ม

ที่

โรงเรียน

จำนวนเงิน

ปีงบประมาณ

1 อภัยอริยศึกษา 3,350 2558
2 วัดพระบาทอุดม 1,770 2559
3 วัดแม่ริมวิทยา 16,500 2558
4 วัดกู่สันหนองพิทยา 4,560 2559
5 วัดบ้านขุนเตรียมพุุทธศาสตร์ 7,320 2559
6 วัดพุทธนิมิตรวิทยา 4,050 2559
7  พระชัยยะวงศาพัฒนา 6,060 2559
8 วัดทุ่งหัวช้าง 1,110 2559
9  ธีรราชมหามุนี 1,050 2559
       
       
 

รวม

45,770

ข้อมูล ณ 21/4/59

  

หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา

ใช้ในการสัมมนา ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559

ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

1 ปก-คำนำ-สารบัญ-หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ-พ.ศ.๒๕๕๘ .pdf
2 หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม-แผนกสามัญศึกษา-พ.ศ.๒๕๕๘ .pdf
3 หลักสูตร  วิชาภาษาบาลี ม.ต้น .pdf
4 หลักสูตร วิชาภาษาบาลี ม.ปลาย zip
5 หลักสูตร วิชาพุทธประวัติ ม.ต้น zip
6 หลักสูตร วิชาพุทธประวัติ ม.ปลาย zip
7 หลักสูตร วิชาธรรมะ  ม.ต้น zip
8 หลักสูตร วิชาธรรมะ ม.ปลาย zip
9 หลักสูตร วิชาวินัย ม.ต้น zip
10 หลักสูตร วิชาวินัย ม.ปลาย zip
11 ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้.. zip

 

ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

บทความ