[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ bdh5.com

งานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

  โครงการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเป็น "อัตลักษณ์" ของเชียงใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2557

ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่../..

รายละเอียด ใบสมัคร กำหนดการ

หมายเหตุ  สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ส่งใบสมัครวันสุดท้ายภายในวันที่ 4 กันยายน 2557 โรงเรียนละกี่ท่านก็ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศน.อนงค์ 08-1950-2429 คุณรัตติกาล 08-8252-7743 และส่งใบสมัครที่ a.boomreung@gmail.com หรือ โทรสาร 053-998360 ต่อ 500 (ตามท้ายใบสมัคร)

(1/9/57 : 13.20)

*******************************************

 

กำหนดการ

จัดงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม

ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557

วันศูกร์ ที่ 28 พฤาศจิกายน 2557

สถานที่ ...จะแจ้งต่อไป....

มีการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ

(ยกเว้น สาระวิทยาศาสตร์ และ ประเภทครู)

   

(7/7/57 ; 15.20)

 

 

ประกาศผลกรแข่งขัน ทักษะวิชาการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 5วัน ศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557

สถานที่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดสวนดอก

1. ตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส.ณ.พงษ์สิทธิ์ ไชยงค์ ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร. (ตัวแทน)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ส.ณ.ธนบุตร สุทธิวิชา ร.ร.โสภณวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ส.ณ.ชัชนันท แซ่วะ ร.ร.วัดวิเวกวนาราม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ส.ณ.ธีรเมธ นาปรัง ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร. (ตัวแทน)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ส.ณ.หน่อคำ ลุงสาม ร.ร.วัดพระบาทอุดม
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ส.ณ.มนต์ ลุงคำ ร.ร.วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
2. โครงงานวิทย์ฯ ประเภท การทดลอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร. พระปริยัติธรรมวัดพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.ดอยสะเก็ดผดุงศาสตน์
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.วัดอินทารามวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.เชตุพนศึกษา (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 สามัคคีวิทยาทาน
โครงงานวิทย์ฯ ประเภท สิงประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.เชตุพนศึกษา (ตัวแทนแข่งระดับประเทศ)
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.สามัคคีวิทยทาน
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร. วัดแม่ริมวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร. พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.เชตุพนศึกษา
โครงงานวิทย์ ประเภท การสำรวจ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.พระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.วัดแม่ริมวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ร.ร.บาลีสาธิตศึกษา มจร.
ชนะเลิศอันดับที่ 3 ร.ร.หอปริยัติศึกษา
 

โหลดผลการแข่งขัน

 

(18/08/57 : 10.45)

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

11 / มิ.ย. / 2557 : เด่นๆๆ
แจ้งยืนยันการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
กองพุทธศาสนศึกษาได้ประสานกับบริษัท ทีโอที จำกัดและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเร่งดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ Moe - Net โรงเรียน ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2557 ซึ่งขณะนี้
11 / มิ.ย. / 2557 : ดำเนินการด่วน
โครงการ \"ครูดีมีทุกวัน\" ประจำปี 2557
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฎิบัติตนและด้านการปฎิบัติงาน เป็นการสร้างข

ดาวน์โหลด

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการประจำปีการศึกษา 2556 ตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีการศึกษา กลุ่ม ร.ร.ปส. กลุ่มที่ 5
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ วันวิทยาศาสตร์ ( Load)

บทความ

เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
หลายโรงเรียงเรียนคงจะมีการสอบกลางภาคเรียนไปแล้วและกำลังเตรียมนักเรียนใน การสอบนักธรรม ทุกอย่างในโรงเรียนน่าจะเข้าที่เข้าทางกันหมดแล้วนะครับ ...
เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา