......................

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๕

 ครั้งที่ ๑๓  ปีการศึกษา ๒๕๖

“วิชาการก้าวล้ำ พุทธศาสน์มั่นคง ดำรงตนศาสนทายาท”

จัดโดย

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๕

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ เดือนมีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔

ณ โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

 link= http://sites.google.com/view/saweang2563

****************

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************