สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต5  
วัดดับภัย
29 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-416015