• พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

        • ประกาศ,ข้อบังคับ, ระเบียบ,คำสั่ง,อื่นๆ

ประกาศ/คำสั่ง คณะกรรมการการศึกษา ร.ร.ปส.

สนง.การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

          • สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ

          • โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯเขต 5

          • ลิงค์อื่น ๆ

          •  คู่มือปฏิบัติงาน ร.ร.ปส.2557

เว๊ปพันธมิตร