• พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

  • ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม

  • ประกาศประธานกรรมการการศึกษา ปส.

  • ประกาศ/คำสั่ง คณะกรรมการการศึกษา ร.ร.ปส.

  • ระเบียบ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  • กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

  • โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯกลุ่ม5

  • ลิงค์อื่น ๆ

  •  คู่มือปฺฏิบัติงาน ร.ร.ปส.2557

เว๊ปพันธมิตร